Wat is Suz&So

Suz&So is een activiteitencentrum in Arnhem, waar we graag een verbinding willen creëren tussen kwetsbare burgers door middel van dagbesteding: mensen met een migratieachtergrond, jongeren met een verstandelijke beperking, of gedragsproblematiek en ouderen die vereenzamen. Wij gaan uit van de kwaliteiten van de jongere of de oudere deelnemer. Dit zal leiden tot een hogere mate van zelfkennis, hetgeen het gevoel van eigenwaarde zal verhogen.

Wij gaan niet uit van de zorg die iemand nodig heeft, maar focussen ons op talent, kwaliteit en eigen kracht, zonder iemand in een hokje te plaatsen.

We zijn halverwege 2017 gestart omdat we graag op andere wijze dagbesteding willen bieden.  Inmiddels hebben we een een nieuwe locatie, alles onder één dak, zodat we nog meer kunnen faciliteren. Jongeren kunnen leren van ouderen en andersom. We werken samen met zorgkantoren, wijkteams en zorgaanbieders

Je schrijft het anders en het is ook net anders.

Suz&So staat voor de volgende kernwaarden:

Samen: samen werken en leren;

Uniek: uniek in verbinden van doelgroepen, voor alle unieke burgers;

Zelfredzaam: zelfredzaam, we helpen je met doelen op weg naar zo veel mogelijk zelfstandigheid;

&

Sociaal: sociaal, in ontmoetingen en leren van elkaar, jongeren en ouderen;

Ontwikkeling: ontwikkeling binnen je vaardigheden, uitgaande van eigen kracht.

Voor wie is Suz&So?

Suz&So is gecontracteerd aanbieder voor zowel de WMO, als de WLZ.

Suz&So richt zich niet op één specifieke doelgroep, maar op mensen met psychische, sociaal-maatschappelijke of migratie hulpvragen, waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat.

Mensen met een indicatie vanuit de WMO, zowel groepszorg als activerend werk, als mensen met een indicatie vanuit de WLZ, zowel verstandelijk gehandicapten als geestelijke gezondheidszorg, zijn welkom bij Suz&So.

Bij onze nieuwe locatie hebben we ook een stukje inloop, voorliggende voorziening, waar mensen uit de buurt welkom zijn voor een kop koffie of thee en /of een praatje, een spelletje, of gewoon gezelligheid.

Suz&So is ook een prima dagbesteding voor mensen ter verlichting van mantelzorg. De continue zorg en verantwoordelijkheid hebben voor iemand is zwaar, ook al gebeurt het vanuit liefde. Af en toe deze zorg kunnen delen met iemand, of kunnen sparren kan ontzettend verlichten. Suz & So is ook te vinden via mantelzorgpauze.nl

Er wordt bij ons gewerkt vanuit het eigen initiatiefmodel, dus gericht op zelfstandigheid en zelfregie.

Afbeelding3
Afbeelding2

Missie

Een verbinding bewerkstelligen tussen speciale personen van verschillende doelgroepen die net iets anders zijn. Op een prachtige locatie aan de Kamillelaan 8-10-12, streven we er naar uniek en vernieuwend te zijn door activiteiten aan te bieden die leuk en leerzaam zijn. Steeds binnen eigen competenties en uitgaande van ieders eigen kracht, talent en/of passie.

Visie

De dagbesteding sluit aan bij de individuele doelen van een ieder, het is dus echt maatwerk. Suz&So helpt deze doelen te bereiken.

Wij monitoren, leggen vast en geven feedback aan jou en aan eventuele zorgaanbieder, of ouders/familie. Het is steeds de bedoeling je te helpen om te ontwikkelen, zodat je kunt groeien naar een zoveel mogelijk zelfstandige deelname binnen de maatschappij. Ook is het gelijk een stukje respijtzorg (ontlasting van zorg) voor mantelzorgers, ouders, partners.

Sociale ontwikkeling

In deze tijd waarbij het zaak is dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, is het belangrijk dat mensen een zinvolle daginvulling hebben. Suz&So biedt deze invulling, zodat mensen niet vereenzamen, hun gevoel van eigenwaarde stijgt en dit voor een stuk socialisering en zingeving zorgt. Daarnaast biedt een daginvulling structuur.

Samen met een team van professionals en vrijwilligers wordt maatwerk geboden.